Dr. Ahmet Zeki BULUNÇ
 
Lefkoşa-KKTC’nde 5 Ağustos 1945 yılında doğdu.

İlk ve Orta öğrenimini Kıbrıs’ta tamamlayarak yüksek öğrenim için Ankara’ya geldi ve T.C. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 1971 yılında mezun oldu.

KKTC Maliye Bakanlığı’nda (eski adıyla Maliye İşleri Üyeliği) Mayıs 1973 tarihinde göreve başladı ve Ocak 1975 yılında KKTC Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı’nda (o tarihteki adı ile Planlama Genel Sekreterliği’nde)Yardımcı Planlama Uzmanı görevine atandı.

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü’nde sırasıyla 1977 yılında Planlama Uzmanı, 1983 yılında Kıdemli Planlama Uzmanı, 1988 yılında Ekonomik Planlama Dairesi Başkanı ve 1991 yılında Müsteşar görevlerine terfi etti.

Kamu görevi sırasında 1978-1979 yılları arasında T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı’nda Hizmetiçi Eğitim Programı kapsamında görev yaptı. İtalyan Hükümet burslusu olarak 1980-1981 yıllarında Ekonomik Planlama ve Kalkınma Enstitüsü’nde (ISVE- Napoli) Lisans Üstü eğitim gördü ve Diploma aldı.

ABD burslusu olarak Boston Üniversitesi’nde 1986-1987 yıllarında Lisans üstü programa katıldı; 1995 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Ekonomi Masteri (The Significance of The Tourism Sector in The Economic Development of TRNC And The Tourism Multiplier) ve 2000 yılında T.C. Uludağ Üniversitesi’nde Ekonomi Anabilim Dalında Doktora (T.C. – KKTC Ekonomik Bütünleşmesi ve Sonuçları) yaptı.

KKTC Başbakanlık DPÖ Müsteşarı iken Ağustos 1999 tarihinde KKTC’nin Ankara Büyükelçisi görevine atandı ve bu görevini Ağustos 2004 tarihinde tamamladı.

Kamu Görevinde 34 yıl hizmet yaptıktan sonra Ekim 2004 tarihi itibarıyla emekli oldu. Bu tarihten itibaren T.C. Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde ve Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Ulusal ve uluslararası Konferanslarda sunulmuş tebliğleri, ulusal dergilerde yayınlanmış çeşitli makaleleri, kitap ve broşürleri vardır.

Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.