Dr. Öğr. Üyesi Haluk KARADAĞ
 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı

Tel : 0312 246 6666 / 1677

E-Posta : hkaradag[at]baskent.edu.tr

Doktora (2012), Gazi Üniversitesi, Uluslararasi İlişkiler

Yüksek Lisans (2007), Atilim Üniversitesi, Uluslararasi İlişkiler

Yüksek Lisans (2002), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Enformatik Enstitüsü Modelleme Ve Simülasyon

Lisans (1993), Kara Harp Okulu, Sistem Mühendisliği

Çalışma Alanları

GÜVENLİK ÇALIŞMALARI

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Kitaplar

Karadağ H. ;Turkey and UN Peacekeeping Missions. In:Alpaslan Ozerdem Matthew Whiting editors. The Routledge Handbook of Turkish Politics. London: Routledge; 2019. p.459-469.

Karadağ H, Bilgin KR. ;Soğuk Savaş Sonrası Jeopolitik. In:Cem Oğultürk editors. Türkiye Jeopolitiği. İstanbul: Milli Savunma Üniversitesi Yayınları; 2019. p.94-107.

Karadağ H. ;Refugee Problem: Is It a Threat on Turkey's National Security?. In:A.Merthan Dündar editors. Exchange of Experiences for the Future: Japanese and Turkish Humanitarian Aid and Support Activities in Conflict Zones. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi; 2018. p.140-146.

Karadağ H. ;Birleşmiş Milletler ve Tayvan'ın Tanınma Sorunsalı. In:A.Merthan Dündar editors. Türkiye'de Tayvan Çalışmaları-I: Tarih, Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınevi; 2018. p.47-53.

Karadağ H. ;Geleneksel Diplomasinin Değişen Boyutu ve Türk Dış Politikası. In:Ümit Özdağ, Yelda Demirağ editors. Türk Dış Politikasını Nasıl Bilirdiniz?. Ankara: Kripto; 2017. p.401-428.

Karadağ H, Özçelik AO. ;Dış Yardım Diplomasisi: ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Örneği. In:Erman Akıllı editors. Türkiye'de ve Dünyada Dış Yardımlar. Ankara: Nobel Yayıncılık; 2016. p.626-641.

Karadağ H. ;Uluslararası İlişkilerde Yeni Bir Boyut: Kamu Diplomasisi. Ankara: Nobel Yayıncılık; 2016

Makaleler

Karadağ H. ;Birleşmiş Milletler Barış Operasyonları ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin Uluslararası Barış ve Güvenliğe Katkıları. Doğu Asya Araştırmaları Dergisi, 2018; 1(1):55-74. ( ISSN )

Karadağ H. ;Forcing the Common Good: The Significance of Public Diplomacy in Military Affairs. Armed Forces and Society, 2017; 43(1):72-91. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

Karadağ H. ;Çin Kurtuluş Ordusu (PLA) ve Çin'in Askeri Gücü Üzerine Bir Değerlendirme. TYB Akademi, 2017; 20(1):163-177. ( ulusal dergi )

Karadağ H. ;Afghanistan: A Subaltern State Suffering from Terrorism. E-International Relations, 2017; :-.

Karadağ H, Altınbaş AK. ;İki Ülke Arasındaki İlişkilerin Geliştirilmesinde Karşılaştırmalı Bir Analiz: Türkiye ve Güney Kore Kara Harp Okulları Örneği. Savunma Bilimleri Dergisi, 2016; 15(2):137-156. ( ASOS, DOAJ, EBSCO )

Woods P, Karadağ H. ;Rights or Riots? Regional Institutional and Cultural Legacies in the MENA Region, and the Case of Turkey. Journal of Power, Politics & Governance, 2015; 3(1):63-79. ( CrossRef )

Karadağ H, Woods P. ;Default Power in the MENA Region: Turkey as a Pragmatic Solution to the Post-Arab Spring Era. Journal of International Relations and Foreign Policy, 2015; 3(2):1-11. ( EBSCO )

Karadağ H. ;Turkey and Georgia: Beyond Traditional Diplomacy. Public Policy Institute (PPI-Online), 2015; :-.

Karadağ H. ;Çin'in Afrika Siyaseti: Idealizm mi, Realizm mi?. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2015; 34(2):115-129. ( DBLP, ESCI, EBSCO, INSPEC, Proquest Summon, Google Scholar )

Taşdemir H, Karadağ H. ;Birincil ve İkincil Kaynaklar Bakımından AB Topluluk Hukukunun Önceliği ve Uluslarüstü Niteliği. Kamu Hukuku Arşivi Dergisi, 2007; 11(1):20-208. ( Ulusal Hakemli Dergi )

Bildiriler

Karadağ H. ;Forcing the Common Good: The Significance of Public Diplomacy in Military Affairs. 25th IPSA World Congress of Political Science: Brisbane AUSTRALIA; 21/07/2018 - 25/07/2018

Karadağ H. ;Türkiye'nin Dış Politikası: Güğncel Durum ve Gelecek. Başkent Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi: Ankara; 24/05/2018

Karadağ H. ;Türkiye'de Uluslararası İlişkiler Eğitiminde Güvenlik. VIII. Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi: Antalya; 03/05/2018 - 06/05/2018

Karadağ H. ;Tayvan'ın Tanınma Sorunsalı ve Birleşmiş Milletler. Türkiye'de Tayvan Çalışmaları (I): Ankara; 03/04/2018

Karadağ H. ;Politics Beyond Borders of Turkey: A Critical Analysis. Changing International Situation: Perspectives From Japan and Turkey: Ankara; 07/03/2018

Karadağ H. ;Refugee Problem: A Threat on Turkey's National Security. Exchange of Experiences For the Future: Japanese and Turkish Humanitarian Aid & Support Activities in Conflict Zones: Ankara Üniversitesi; 19/02/2018

Karadağ H. ;Güç Kullanımı ve Kamu Diplomasisi. TASAM Sudan Stratejik Vizyon Geliştirme Çerçeve Programı: İstanbul; 04/01/2018

Karadağ H. ;Public Diplomacy and Turkey's Practices. Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) Sudan Stratejik Vizyon Geliştirme Çerçeve Programı: İstanbul; 04/01/2018

Karadağ H. ;Turkey's Perspectives and Policies on Security Situation in the Middle East. National Chengchi University: Taipei TAYVAN; 02/11/2017 - 03/11/2017

Karadağ H. ;Strategic Workshop on Shared Responsibility and Comprehensive Security in the MENA Region. College of International and Security Studies at George C. Marshall European Center: Roma İTALYA; 26/09/2017 - 28/09/2018

Karadağ H. ;Dış Politika ve Diplomasi. Antalya Bilim Üniversitesi: Antalya; 08/04/2017

Karadağ H. ;Uluslararası İlişkilerde Yeni Bir Boyut: Kamu Diplomasisi. TOBB ETÜ: Ankara; 25/11/2016

Karadağ H. ;Uluslararası İlişkiler ve Bölgesel Çalışmalara Kapsamlı Bir Yaklaşım: Kara Harp Okulu Örneği. VII. UİK Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi: İzmir; 28/04/2016 - 01/05/2016

Karadağ H. ;The Role of Diplomacy in Counter-Terrorism. Centre of Excellence Defence Against Terrorism: Ankara; 14/04/2016

Karadağ H. ;Şehir Çatışmaları ve Mikro Güvenlik Anlayışı. Kara Harp Okulu Bilgilendirme Seminerleri: Ankara; 20/01/2016

Özçelik AO, Karadağ H. ;Changing Dynamics of Turkish Regional Policy: Resistance for Multi-Level Governance?. International Conference on Eurasian Politics & Society (II): Konya; 22/05/2015 - 23/05/2015

Karadağ H. ;Public Diplomacy in Crisis Management. Partnership for Peace Training Center: Ankara; 22/05/2015

Karadağ H. ;A Strategic Military Assessment on Middle East. Slovenia The Center of the Military Schools: Maribor SLOVENIA; 25/03/2015

Karadağ H. ;Strategic Discourse Analysis. Partnership for Peace Training Center: Ankara; 26/02/2015