Dr. Öğr. Üyesi Kıvılcım Romya BiLGİN
 


Ünvan: Dr. Öğr. Üyesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı

Tel : 0312 246 6666 / 2076

E-Posta : krbilgin[at]baskent.edu.tr

Doktora (2015), Kara Harp Okulu Komutanliği, Uluslararasi İlişkiler

Yüksek Lisans (2008), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi

Lisans (2004), Başkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi

Çalışma Alanları

İLETİŞİM BİLİMLERİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Ödüller

Romya Bilgin K. Study Performance Award. Orta Doğu Teknik Üniversitesi", ODTÜ - Ankara", 17/05/2007.

Kitaplar

Güngör FS, Romya Bilgin K. Kriz Yönetimi: Kaçınılmazı Anlamak. Ankara: Gazi Kitapevi; 2020

Romya Bilgin K. Siyasi Krizler, Meşruluk ve Bir Yöntem Olarak İletişim. In:F. Senem Güngör - Kıvılcım Romya Bilgin editors. Kriz Yönetimi: Kaçınılmazı Anlamak. Gazi Kitabevi: Ankara; 2020

Romya Bilgin K. System Approach in the International Relations. In:Yavuz Ercil, Çiğdem Baskıcı editors. Systems and System Thinking. : Trafford Publishing; 2020

Romya Bilgin K. Re-Analyzing the Causes of War Phenomenon through the Nature of War. In:Christian Ruggiero, Hasa Arslan, Giovanna Gianturco editors. Contemporary Approaches in Social Sciences. : Bialystok; 2019

Demirağ Y, Mercan S, Romya Bilgin K. Yelda Demirağ, Sezgin Mercan, Kıvılcım Romya Bilgin editors. Suriye'den Gelen Sığınmacılar ve Türkiye-AB İlişkilerine Etkileri Projesi. Ankara: Başkent Üniversitesi; 2019

Karadağ H, Romya Bilgin K. Soğuk Savaş Sonrası Jeopolitik. In:Cem Oğultürk editors. Türkiye Jeopolitiği. İstanbul: MSÜ Yayınları; 2019. p.94-107.

Romya Bilgin K. Media and Narrative in the Relationship between War and Society: A Movie Review. In:Emrah Doğan, Nuran Öze editors. Issues in Communication Media and Public Relations. Londra: IJOPEC; 2018. p.117-128.

Romya Bilgin K. Johan Galtung. In:Erhan Büyükakıncı editors. Barış Çalışmaları. Ankara: Liberte; 2018

Mercan S, Romya Bilgin K. Tarihten Günümüze Almanya'nın Küresel Stratejisi. In:Cengiz Dinç editors. Küresel ve Büyük Güçlerin Stratejileri. Ankara: Orion; 2017

Romya Bilgin K, Ülgen GA. Clausewtiz. In:Erhan Büyükakıncı editors. Savaş Çalışmaları. Ankara: Liberte; 2016

Mercan S, Romya Bilgin K, Gökmenoğlu E. Avrupa Birliği ve Afrika İlişkileri: Yeni Bir Dönem Doğru. In:Cengiz Dinç editors. Avrupa ve Avrupa Birliği. Ankara: Savaş Yayınevi; 2015

Makaleler

Romya Bilgin K. Savaşın Stratejik Parçası Anlatı: Afganistan Örneği. Turkish Studies, 2019; 14(5):-. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

Romya Bilgin K. New Aspect of the Relationship between War and Strategy: Strategic Narrative. Humanities and Social Science Review, 2018; 8(1):-. ( index copernicus )

Romya Bilgin K. Barış Operasyonlarına Kavramsal ve Kuramsal Bakış. Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2018; 2(2):21-36.

Romya Bilgin K, Tansel İlic D. Pierre Bourdieu ile Savaşı Yeniden Okumak. PAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018; (32):171-177. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

Romya Bilgin K. Burak Gülboy, Mutlak Savaş: Birinci Dünya Savaşı?nın Kökenleri Üzerine Clausewitzyen Bir Çözümleme. Uluslararası İlişkiler Dergisi, 2016; 12(48):-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

Romya Bilgin K. Clausewitz'in Savaş Teorisi ve Yeni Savaş Çalışmaları. Milli Güvenlik ve Askeri Bilimler Dergisi, 2016; 2(8):-.

Romya Bilgin K. Savaşı Anlamak için Savaş Çalışmalarını Anlamak. Milli Güvenlik ve Askeri Bilimler, 2013; 1(1):-.

Romya Biglin K, Mercan S. European Financial Assistance Provided to Turkey and CEECs: An Equity Shift. Turkish Studies, 2011; 6:3-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

Bildiriler

Romya Bilgin K. Yapay Zeka Teknolojilerinin Uluslararası Sistem Üzerindeki Etkileri. International Management and Social Science Conference: ; 17/09/2020 - 18/09/2020

Romya Bilgin K. Savaşın Anlatılmayanları: Kadınlar ve Çocuklar. III. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi: ; 12/09/2019 - 13/09/2019

Romya Bilgin K. BM ve NATO Barış Operasyonları Yaklaşımlarının Karşılaştırmalı Analizi. ASEAD V. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu: ; 27/04/2019 - 29/04/2019

Romya Bilgin K. Narrative as the Strategic Part of War: The Case of Afghanistan. 9. Uluslararası Sosyal Bilimlerde GÜncel Tartışmalar Kongresi: ; 02/04/2019 - 04/05/2019

Romya Bilgin K. Re-Analyzing The Causes of War Through The Changing Character of War. XIX. European Conference on Social and Behavioral Science: ; 30/01/2019 - 31/01/2019

Romya Bilgin K. Barış Çalışmalarında Düşüncenin ve Aktivizmin Öncüsü: Johan Galtun. II. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi: ; 15/11/2018 - 17/11/2018

Romya Bilgin K. Consuming War as an Enteratinment Tool. 8. International Congress on Current Debates in Social Sciences: ; 28/09/2018 - 30/09/2018

Romya Bilgin K. "Militainment" Kavramına İlişkin Kuramsal Bir Tartışma. ASEAD 3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUM: ; 05/05/2018 - 07/05/2018

Romya Bilgin K. Barış Operasyonlarında Stratejik İletişim. 16 th International Symposium Communication in the Millennium: Eskişehir; 25/04/2018 - 28/04/2018

Tansel İlic D, Romya Bilgin K. Yeni Savaş Çalışmalarını Pierre Bourdieu Üzerinden Okumak. 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi: Ankara; 29/11/2017 - 01/12/2017

Romya Bilgin K. New Aspect of th Relationship Between War and Strategy: Strategic Narrative. International Journal Arts and Sciences: Roma İtalya; 14/11/2017 - 17/11/2017

Romya Bilgin K. AB'nin Genişleme Politikasının Yansıması Olarak Mali Yardımlar. Siyasi İlimler Beşinci Lisansüstü Konferansı: ; 20/10/2007