BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

Kadromuz

 

Prof. Dr. Yelda Hatice ONGUN (Müdür)   Telefon: (312) 246 66 51   E-Posta: demirag@baskent.edu.tr

Prof. Dr. Uğur GÜNGÖR (Üye)   Telefon: (312) 246 67 23   E-Posta: ugungor@baskent.edu.tr

Doç. Dr. Kıvılcım ROMYA BİLGİN (Üye)   Telefon: (312) 246 66 66/2076   E-Posta: krbilgin@baskent.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Haluk KARADAĞ (Üye)   Telefon: (312) 246 66 66/1677   E-Posta: hkaradag@baskent.edu.tr

Dr. Ahmet Zeki BULUNÇ (Üye)   Telefon: (312) 246 67 33   E-Posta: azbulunc@yahoo.com

Ercan ÇİTLİOĞLU (Uzman/Danışman)   Telefon: (312) 246 67 33   E-Posta: ecitlioglu@baskent.edu.tr

Prof. Dr. Banu ELİGÜR (Uzman/Danışman)    Telefon: 0312 246 66 66 / 2144  E-Posta: eligur@baskent.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Sezgin MERCAN (Uzman/Danışman)   Telefon: (312) 246 66 66/1844   E-Posta: mercan@baskent.edu.tr

Mete Han KUTLUSAN (Memur)   Telefon: (312) 246 67 33   E-Posta: metehankutlusan@baskent.edu.tr

Sevinç CENGİZ (Sekreter)   Telefon: (312) 246 67 33   E-Posta: sevincy@baskent.edu.tr