Prof. Dr. Recep TAYFUN
 
Prof. Dr. Recep TAYFUN

E-posta: tayfun@baskent.edu.tr


Yabancı Dil Bilgisi, Almanca – İngilizce


1987-1994 yılları arasında

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü’nde

Yüksek Lisans ve Doktora bilim çalışmalarını,

Almanya, Freiburg Üniversitesi’nde Doktora Alan Çalışmasını tamamladı.


2011 yılında İletişim Bilimleri Doçentlik unvanı aldı.


Başkent Üniversitesi’nde İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı,

Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi,

Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü Başkan Yardımcısı.


“Kamuoyunu Anlamak”

“Kurumsal İletişim ve Mizah”

“Etkili İletişim ve Beden Dili”,

başlıklı kitap çalışmaları bulunmaktadır.


Rıza Üretim Süreçleri

Kamuoyu ve Medya

Propaganda ve Halkla ilişkiler

Stratejik İletişim ve İstihbarat

Yalan ve Sözsüz İletişim

alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.Bilimsel Çalışmalardan Örnekler


1. 07-10 Mayıs 2014 tarihleri arasında Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi “Uluslararası Yeni Medya” Sempozyumu, “Bir Rıza Üretim aracı Olarak Siyaset Mühendisliği” başlıklı tebliğ.

2. Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu, Kıbrıs Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, “Sivil İtaatsizlik Bağlamında Devlet-Vatandaş İlişkileri”, 2009.

3. Uluslararası Siyasal İletişim Demokrasi ve Yeni Süreçler Sempozyumu, Diyarbakır, 21 – 23 Kasım 2013, “Algılama Yönetimi Perspektifinden Siyasal İletişim ve Kamuoyu”

4. Mersin Çağ Üniversitesi, Küreselleşme Sürecinde Türkiye Sempozyumu, “Terörizmin İletişim Stratejisi ve JOHARI Penceresi Perspektifinden Medya-Güvenlik İlişkisi”, s.18-39, 2008.

5. Tayfun, Recep (2007). “Bilgi Edinme Hakkı Perspektifinden Devlet-Vatandaş İlişkileri”, “Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını”, Cilt: XI, Sayı: 3-4, ss: 149–183.

6. Tayfun, Recep ve Çetin Muharrem (2016). “Özel Hayatın Gizliliği Perspektifinden Birey – Devlet İlişkileri”, Gazi Üniversitesi, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Güz 2015, Sayı: 41, ss: 1–19.