BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (“BAŞKENT-SAM”) STAJ YÖNERGESİ

12 Eylül 2019

1. Amaç: Siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, tarih, felsefe, antropoloji, ekonomi, iletişim, kamu yönetimi, güvenlik veya hukuk alanlarında öğrenim görmekte olan gönüllü ve istekli lisans / lisansüstü öğrencilerden uygun görülecek olanların, belirlenecek konularda bilgi, görgü ve deneyimlerinin geliştirilmesi; olabildiğince, güvenlik konularında Türkiye’nin milli güvenliğini etkileyebilecek küresel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri izleyerek, görüş ve değerlendirmeler hazırlayabilmesinin sağlanması; araştırma – çözüm yöntemlerini öğrenmesi.

2. Kapsam: Başkent-SAM Müdürlüğünün yönetim ve gözetiminde, güncel haber ve yorumların özetlenmesi; belge arşivlerinin güncellenmesi; verilecek araştırma, inceleme, izleme ve değerlendirme; Merkez faaliyetlerine idari destek sağlama görevleri. Başarılı çalışmaların Merkez web sayfasında yayımlanması.

3. Yöntem: Katılımcıların temel staj konuları, Merkezin öncelikleri ve stajyerin ilgi alanları dikkate alınarak, Merkez Müdürlüğünce belirlenir.

4. Sonuç: Stajını başarıyla tamamlayan katılımcılara, Merkez Müdürlüğünce bunu belirten bir belge verilir.

5. Disiplin: Katılımcılar, başvuru aşamasında doğru bilgileri vermek ve Merkezin çalışma saatlerine ve düzenine uymakla yükümlüdürler. Merkez Müdürlüğü, gerekçe göstermeksizin, staja son verebilir. Katılımcılar da, herhangi bir hak talep etmemek kaydıyla, diledikleri zaman staj programından ayrılabilirler.

6. Başvuru: Staj için başvuru belli tarihlerle – dönemlerle sınırlı değildir. Bu konuda Merkezin ihtiyacı ve olanakları esastır. Başvuru, staj başlama tarihinden en az on iş günü önce yapılmış olmalıdır.

7. Başvuru için gerekli belgeler: Adayın öğrenim ve yabancı dil bilgisi durumunu, amacını, ilgi alanlarını ve staj süresini de kapsayacak şekilde staj talep dilekçesi; Türkçe ve İngilizce, fotoğraflı özgeçmiş.

8. Staj süresi: Staj süresi en az on tam iş günüdür. Bu süre karşılıklı mutabakatla belirlenir ve karşılıklı mutabakatla uzatılabilir.

9. Yazışmalar e-posta yoluyla da yapılabilir.

Prof.Dr. Yelda Hatice ONGUN
Başkent-SAM Müdürü