BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BAŞKENT-SAM)


Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği>>

YÖNETİM KURULU
 
Prof. Dr. Yelda Hatice ONGUN
Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Telefon: (312) 246 66 51
E-Posta : demirag@baskent.edu.tr
Özgeçmişi »
Prof. Dr. Uğur GÜNGÖR
Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
Telefon: (312) 246 67 23
E-Posta : ugungor@baskent.edu.tr
Özgeçmişi »
Dr. Ahmet Zeki BULUNÇ
Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
Telefon: (312) 246 66 66/1804
E-Posta : bulunc@baskent.edu.tr-azbulunc@yahoo.com
Özgeçmişi »
Dr. Öğr. Üyesi Haluk KARADAĞ
Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
Telefon: (312) 246 66 66/1677
E-Posta :hkaradag@baskent.edu.tr
Özgeçmişi »
Dr. Öğr. Üyesi Kıvılcım Romya BİLGİN
Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
Telefon: (312) 246 66 66/2076
E-Posta :krbilgin@baskent.edu.tr
Özgeçmişi »
Ercan ÇİTLİOĞLU
Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
Danışman/Uzman
Telefon: (312) 246 67 33
E-Posta : ecitlioglu@baskent.edu.tr
Özgeçmişi »
Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Sezgin MERCAN
Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
Danışman/Uzman
Telefon: (312) 246 66 66/1844
E-Posta : mercan@baskent.edu.tr
Özgeçmişi »