Prof. Dr. Yelda Hatice ONGUN
 


Ünvan: Prof. Dr.

Lisans:1992,ODTÜ,Tarih.

Yüksek Lisans:1994, Hacettepe Üniversitesi, Tarih.

Doktora: 1999, Gazi Üniversitesi, Tarih.

Doçentlik: 2009, Üniversitelerarası Kurul, Siyasi Tarih.

MAKALELER

01.YÖK tarafından doçentlik başvuruları için temel alanlar ile ilgili olarak kabul edilen indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya yayım için kabul edilmiş tam makale:

1. Demirağ, Yelda, “Energie aus der Kaspi-Region: Die Türkei als treibende Kraft bei der Transformation” (Energy from the Caspian Region: Turkey as the motor power in the transformation process), Internatıonale Polıtık, Marz 2003, Nr 3, 58 Jahr, ss.17-23. (Rusça ayrı basımı da 1000 adet yayınlanmıştır) (200)

2. Özen, Çınar, Yelda Demirağ ve Refet Yinanç, “ The Montenegrin Policy of Expansion towards Albania before the Balkan War and the 1912 Summer Campaign”, Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt 6, Sayı 22, Yaz 2009, ss.125-145. (72)

3. Özpek, Burak Bilgehan, Yelda Demirağ, "The Davutoğlu Effect in Turkish Foreign Policy: What if the Bowstring is Broken?", Iran and the Caucasus, 16(2012),ss.117-128.?90?

4. Özpek, Burak Bilgehan & Yelda Demirağ, “Turkish Foreign Policy After the Arab Spring: From Agenda Setter State to Agenda Enterpreneur State,” Israel Affairs (Vol. 20/3), July 2014,ss.1-19. (90)

02. YÖK tarafından doçentlik başvuruları için temel alanlar ile ilgili olarak kabul edilen indeksler dışında kalan, ilgili uluslararası alan indeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış veya yayım için kabul edilmiş tam makale:

1. Demirağ, Yelda, “Bağımsızlıktan Kadife Devrime Türkiye-Gürcistan İlişkileri”, Uluslararası İlişkiler Dergisi, cilt 2, Sayı.4, Kış 2005, ss.125-157.(IBSS,IPSA,PAIS) (145)

2. Demirağ, Yelda, “Pan-ideologies in the Ottoman Empire against the West: From Pan-Ottomanism to Pan-Turkism”, The Turkish Yearbook of International Relations, XXXVI, 2006, ss.139-158.(IBSS, IPSA,PAIS, DARE) (145)

03.İndeksler kapsamı dışında uluslararası bilimsel kuruluş veya topluluklar tarafından yayınlanan hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayım için kabul edilmiş tam makaleler: >

1.Demirağ, Yelda, Zuhal Yeşilyurt Gündüz, “ Turkey & West: Contacts with Europe during the Ottoman Empire and Early Turkish Republic”, Zeitschrift für Türkeistudien, (Journal for Studies on Turkey), Vol.XVII, No.1, 2004, ss.7-22. (45)

2.Demirağ, Yelda,”Prospects for the development of peace and stability in the Southern Caucasus”, Central Asia and Caucasus, Journal of Political and Social Studies, 4(40), 2006, ss.98-107.(90)

3.Özen Çınar, Yelda Demirağ ve Refet Yinanç, “Foreign Ministry versus the War Ministry: Different Approaches in Ottoman Bureaucracy regarding the Beginings of the 1911 Malesor rebellion and Montenegro”,International Journal of Turcologia, Volume IV, No.7, Spring 2009, ss. 5-22. (32.4)

4.Demirağ, Yelda, Burak Tangör, 2008 Georgian Crisis and the Limits of European Security Governance", Central Asia and Caucasus, Journal of Political and Social Studies, Vol.12, Issue 2, 2011, ss.34-53. (45)

04.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayım için kabul edilmiş tam makaleler :

1. Demirağ, Yelda, “Gayrimüslim Osmanlı Vatandaşlarının sosyal ve hukuki durumu”, A.Ü.Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (OTAM), sayı 13, 2003, 15-35. (70)

2. Demirağ, Yelda, “ EU Policy Towards South Caucasus and Turkey”, Perceptions, Vol.IX, No.4, Winter 2004-2005, ss. 91-107. ;(70)

3. Demirağ, Yelda, “Turkish- Armenian Relations in the Shadow of 1915”, Review of Armenian Studies, Vol.IV, No.10, 2006, ss.99-109.(70)

4. Demirağ, Yelda, “The Role of Turco-Russian Rapprochement in the resolution of ethnic Conflicts in Georgia”, Turkish Review of Eurasian Studies, OBIV, Annual, 2006, ss.45-67.(70)

5. Demirağ, Yelda, “The European Union’s Black Sea Policy: In Light of Recent Developments”, Karadeniz Araştırmaları (Journal of the Black Sea Studies), Yaz 2014, Sayı 42, ss. 76-86.(70)

6. Demirağ, Yelda, “2015’e Bir Kala Türkiye-Ermenistan İlişkileri”, Ermeni Araştırmaları Dergisi, sayı:47, 2014, ss.71-85. (70)

7. Demirağ, Yelda,“1755-1949 yılları arasında Doğu Türkistan , Uygur Araştırmaları Dergisi, Sayı 2, Bahar 2014. (70)

8. Demirağ, Yelda, “18.ve 19.yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa ile Teması”, Demokrasi Platformu, Sayı:1, Kış 2005, ss.231-245.(70)

BİLDİRİLER

11. Uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunumu yapılmış bildiri

1.Demirağ, Yelda, “From Past to the Present: Relations Between Turkey – Central Asia”,Third Annual Conference of Central Eurasian Study Society, Wisconsin, 17-20 Ekim 2002. (42)

2.Demirağ, Yelda, “ Conflict of Turco-Russian Interests in Central Asia and Caucasus”, Tenth Annual Conference of Central Eurasian Central Society, Indiana University, Bloomington, 12 Nisan 2003. (42)

3.Demirağ, Yelda, “Turkey-Armenia Relations in Post-Independence Period and Karabakh Issue”, Qafqaz University, Baku, Azerbaijan, May 2-3, 2003. (42)

4.Demirağ, Yelda, “Geopolitic Importance of the Caucasus: The Caucasus policy of Turkey & Russia”, Second METU Conference on International Relations: Regional Perspectives, 23-25 Haziran 2003. (42)

5.Demirağ, Yelda, "Stability and Security in South Caucasus", International Congress of Asian and North African Studies, ICANAS-37, Moscow, 16-21 Ağustos 2004.(42)

6.Demirağ, Yelda, “Pan-İdeologies in the Ottoman Empire against the West: From Pan-Ottomanism to Pan-Turkism”, Occidentalism or the (bias) images that East builds to the West, Bulgarian Academy of Sciences, 4-5 Mayıs 2005, Sofia.(42)

7.Demirağ, Yelda, “EU policy toward South Caucasus”, Sixth Annual Conference of Central Eurasian Study Society, Boston, 28 Ekim- 2 Kasım, 2005.(42)

8.Demirağ, Yelda, “Petro-Politics in Eurasia and US Policy in the region: The Post-11 September Era”, Utah University, 29 Eylül-2 Ekim 2003. (42)

9.Demirağ, Yelda. “Russian Policy Toward Crimean Tatars in the 19.th Century”, Washington University, Seattle. (organized by Harvard University Central Asia and Caucasus Society –CESS) 19-21 Ekim 2007. (42)

10.Demirağ, Yelda, “EU Policy Toward Central Asia”, “Neighbourhood Challenge: The EU and İts Neighbourhood”, Loughborough University, UK, 18 Ocak 2008. (42)

15. Ulusal kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlüsunumu yapılmış bildiri

1.Demirağ, Yelda, “The place of Turkish Republic Lessons in Teaching History”. Çanakkale 18 Mart Universitesi, 10-12 Ekim 2002. (33)

2.Demirağ, Yelda, "AB'nin Orta Asya Politikası", Malatya İnönü Üniversitesi tarafından 19-20 Nisan 2012 tarihinde düzenlenen Küresel Değişim ve Demokratikleşme ana temalı Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi-II, Malatya (33)

KİTAPLAR

19.Doçentlik yabancı dil sınavları için kabul edilen dillerden biri ile yazılmış ve yurt dışında (KKTC hariç) yayımlanmış kitap bölümü yazarlığı

1.Demirağ, Yelda, “EU Policy toward Central Asia”, içinde Bezen Balamir Coşkun ve Birgül Demirtaş Coşkun (Der.), Neighbourhood Challenge: European Union and Its Neighbours, Universal Publishers, 2009.25. Türkçe Kitap Bölümü yazarlığı

25. Türkçe Kitap Bölümü yazarlığı

1.Demirağ, Yelda, “ I.Büyük Oyun: 19. yy’da Rusya ve İngiltere’nin Orta Asya’da rekabeti”, içinde Değişen Dünya Düzeninde Orta Asya ve Kafkasya, Yelda Demirağ & Cem Karadeli (Der.), Palme Yayınevi, 2006, pp.1-17.(60)

2.Demirağ, Yelda, “Viyana Kongresi ve Güç Dengesi Sistemi”, içinde Haydar Çakmak (Ed.), Uluslararası İlişkiler: Giriş, Kavramlar, Teoriler, Platin Yayınları, 2006, ss. 250-258.(60)

3.Demirağ, Yelda, “Ayastefanos’tan Berlin Kongresi’ne Giden Süreç:Batı’nın Osmanlı’ya Yönelik Politikası”, Ersin Embel (Ed.), Prof.Dr.Fahir Armaoğlu’na Armağan, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2008, ss.123-153. (60)

4.Demirağ, Yelda, “Kurtuluş Savaşı Öncesi Dış Politika”, Türk Dış Politikası 1919-2008, Haydar Çakmak (Ed.), Platin Yayınları, 2008, ss.69-79.(60)

5.Demirağ, Yelda, “II. Dünya Savaşı Sırasında Türkiye Üzerine Pazarlıklar”, Türk Dış Politikası 1919-2008, Haydar Çakmak (Ed.), ss.370-379.(60)

6.Demirağ, Yelda, “Türk Dış Politikasında Güney Kafkasya”, içinde Demirağ, Yelda & Özlen Çelebi (Der.) Türk Dış Politikası, Ankara,Palme Yayınları, 2011,ss.93-131.(60)

7.Demirağ, Yelda, “Rusya Federasyonu’nun Güney Kafkasya Politikası”, içinde Sezgin Kaya (Ed.) Rusya’nın Doğu Politikası, Ekin Yayınları, Bursa,2013,ss.249-274. (60)

8.Demirağ, Yelda, “I.Dünya Savaşına kadar Ermeni Sorunu’na Yönelik Rus ve İngiliz Politikası”, içinde Prof.Dr.Yavuz Ercan’a Armağan, (Der.) Seyit Sertçelik ve Haldun Eroğlu, Turhan Kitabevi, 2008, ss.301-321.

26. Türkçe Kitap Editörlüğü:

1. Demirağ, Yelda ve Cem Karadeli, (Der.) Değişen Dünya Düzeninde Orta Asya ve Kafkasya, Palme Yayınları, 2006. (62.5)

2. Demirağ, Yelda ve Özlen Çelebi, (Der.) Türk Dış Politikası, Ankara,Palme Yayınları, 2011. (62.5)

VERİLEN DERSLER

32. Son 3 yılda verilmiş derslerden, her akademik yarıyılda verilen her farklı ders için kredi başına 3 puan(Tıp Fakültesi hariç)

1. 2011-2012 Akademik Yılında Verilen Dersler (36)
SIBU 101/ Uygarlık ve Bilim Tarihi (Güz/3 kredi) 3x3:9
SIBU 436 / Osmanlı Diplomasisi ve Avrupa (Güz/3 kredi) 3x3:9
SIBU 102/112 Fizik ve Çağdaş Dünya (Bahar/3 kredi) 3x3:9
SİBU 555 Siyasi Tarih (Bahar/3 Kredi) Yüksek Lisans 3x3:9

2. 2012-2013 Akademik Yılında Verilen Dersler (45)
SIBU 101 Uygarlık ve Bilim Tarihi (Güz/3 kredi) 3x3:9
SIBU 436 Osmanlı Diplomasisi ve Avrupa (Güz/3 kredi) 3x3:9
SİBU 555 Siyasi Tarih (Güz/3 kredi) Yüksek Lisans 3x3:9
SIBU 102/112 Fizik ve Çağdaş Dünya (Bahar/3 kredi) 3x3:9
SIBU 471 Türk-Amerikan İlişkileri (Bahar/3 kredi) 3x3:9

3. 2013–2014 Akademik Yılında Verilen Dersler (45)
SIBU 101 Uygarlık ve Bilim Tarihi (Güz/3 kredi) 3x3:9
SIBU 436 Osmanlı Diplomasisi ve Avrupa (Güz/3 kredi) 3x3:9
SIBU 102/112 Fizik ve Çağdaş Dünya (Bahar/3 kredi) 3x3:9
SİBU 471 Türk-Amerikan ilişkileri (Bahar/3 kredi) 3x3:9
SİBU 554 Türk Dış Politikası (Bahar/3 kredi) (Yüksek Lisans) 3x3:9

TOPLAM: 126

33.Son 3 yılda verilmiş derslerden, her akademik yarıyılda verilen her aynı dersin farklı şubesi için kredi başına 2 puan (Tıp Fakültesi hariç)

4. 2011-2012 Akademik Yılında Verilen Dersler (36)
SIBU 101/ Uygarlık ve Bilim Tarihi (Güz/3 kredi) 2 şube: 6x2:12
SIBU 436 / Osmanlı Diplomasisi ve Avrupa (Güz/3 kredi) 1 şube: 3x2:6
SIBU 102/112 Fizik ve Çağdaş Dünya (Bahar/3 kredi) 2 şube: 6x2:12
SİBU 555 Siyasi Tarih (Bahar/3 Kredi) Yüksek Lisans 1 şube: 3x2:6

5. 2012-2013 Akademik Yılında Verilen Dersler (42)
SIBU 101 Uygarlık ve Bilim Tarihi (Güz/3 kredi) 2 şube: 6x2:12
SIBU 436 Osmanlı Diplomasisi ve Avrupa (Güz/3 kredi) 1 şube: 3x2:6
SİBU 555 Siyasi Tarih (Güz/3 kredi) Yüksek Lisans 1 şube: 3x2:6
SIBU 102/112 Fizik ve Çağdaş Dünya (Bahar/3 kredi) 2 şube:6x2:12
SIBU 471 Türk-Amerikan İlişkileri (Bahar/3 kredi) 1 şube: 3x2:6

6. 2013–2014 Akademik Yılında Verilen Dersler (42)
SIBU 101 Uygarlık ve Bilim Tarihi (Güz/3 kredi) 2 şube:6x2:12
SIBU 436 Osmanlı Diplomasisi ve Avrupa (Güz/3 kredi) 1 şube:3x2:6
SIBU 102/112 Fizik ve Çağdaş Dünya (Bahar/3 kredi) 2 şube:6x2:12
SİBU 471 Türk-Amerikan ilişkileri (Bahar/3 kredi) 1 şube:3x2:6
SİBU 554 Türk Dış Politikası (Bahar/3 kredi) (Yüksek Lisans) 1 şube:3x2:6

TOPLAM:120

GENEL TOPLAM:246

Dergilerde Editörlük, Kurul Üyeliği ve Hakemlik

39.Ulusal hakemli dergilerde veya ulusal kongre yayınlarında fiilen yapılan editörlük veya hakemlik, her sayı için (son 3 yıl) (Toplam puan 110 puan)

1.Güvenlik Stratejileri Dergisi Sayı 20 (Ekim 2014)
2.Güvenlik Stratejileri Dergisi Sayı 17 (Haziran 2013)
3.Güvenlik Stratejileri Dergisi Sayı 15 (Haziran 2012)
4.Güvenlik Stratejileri Dergisi Sayı 14 (Aralık 2011)


5.Gazi Akademik Bakış Dergisi Cilt 7, Sayı 14, 2014
6.Gazi Akademik Bakış Dergisi Cilt 6, Sayı 12, 2013
7.Gazi Akademik Bakış Dergisi Cilt 5, Sayı 11, 2012
8.Gazi Akademik Bakış Dergisi Cilt 5, Sayı 10, 2012
9.Gazi Akademik Bakış Dergisi Cilt 5, Sayı 10, 2012 (farklı makale)

10.Ankara Üniversitesi SBF Dergisi Makale No:909 25.01.2013
11.Ankara Üniversitesi SBF Dergisi Makale No:960 29.01.2014

43. Ulusal hakemli dergilerde veya ulusal kongre yayınlarında yayın kurulu üyeliği, her yıl için (son 3 yıl) (Toplam 9 puan)

Demokrasi Platformu Dergisi 2005-2014. (son 3 yıl için 3x3:9)

Diğer Faaliyetler

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve NATO tarafından 14-15 Mayıs 2004 tariklerinde düzenlenen “Change and Adaption: Contemporary Security Challenges and NATO” başlıklı toplantı.

Demirağ, Yelda. “Rusya ve Amerika’nın Orta Asya ve Kafkasya’da Petrol Politikaları”, Haber Analiz, 13 Nisan 2004.

Demirağ, Yelda. “ Nato Zirvesinin Ardından”, Haber Analiz, 9 Temmuz 2004.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile TOBB tarafından 15-17 Nisan 2005 tarihlerinde düzenlenen “Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi” Çalıştayı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen Azerbaycan Seçim Gözlemciliği (2005)

NATO’nun Türk Akademisyenlere yönelik toplantısı –Brüksel (29 Mart-2 Nisan 2006)

Demirağ, Yelda. “Türkiye’nin Güney Kafkasya Politikası”, Strateji Kafkas/ Stratejik Araştırma Dergisi, No.1, Sayı. 1, 2006.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Uluslararası İlişkiler Konseyi tarafından 19-22 Nisan 2007 tarihleri arasında Kıbrıs’ta düzenlenen Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Kongresi.

31 Mayıs-1 Haziran 2007 tarihleri arasında İstanbul’da Genelkurmay Başkanlığı tarafından düzenlenen “Güvenliğin Yeni Boyutları ve Uluslararası Örgütler” konulu uluslararası sempozyumda raportörlük.

24-25 Mayıs 2007 tarihlerinde CEO-DAT (Genelkurmay Terörle Mücadele ve Mükemmelliyet Merkezi) tarafından düzenlenen çalıştayda raportörlük.

22 Nisan 2008 tarihinde Başkent Üniversitesi, İİBF Paneli. “Yeni Aktörler, Yeni Dengeler ve Yeni Güvenlik Olgusu” oturumları IV, Balkanlar’da Güvenlik panelinde oturum başkanlığı.

Demirağ, Yelda. “Rusya Federasyonu’nun Güney Kafkasya Politikası”, 2023 Dergisi, 17.12.2008.

Demirağ, Yelda. III. Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi, 28-30 Mayıs 2009, Trabzon

Demirağ, Yelda. “Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde son gelişmeler”, 30 Eylül 2009, Giresun Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi.

Yelda Demirağ, "AB'nin Komşuluk Politikası Kapsamında Güney Kafkasya", TANDEM (Türk-Alman Dayanışma ve Entegrasyon Derneği), Konrad Adenauer Stiftung Derneği ve İzmir Konak Belediyesi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen Avrupa Birliği Eğitimi Programı kapsamında verilen seminer, 22 Mart 2012, İzmir.

Yelda Demirağ, "AB'nin Orta Asya Politikası", TANDEM (Türk-Alman Dayanışma ve Entegrasyon Derneği), Konrad Adenauer Stiftung Derneği ve Erzincan Üniversitesi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen Avrupa Birliği Eğitimi Programı kapsamında verilen seminer, 15 Nisan 2014, Erzincan.

2007-2010 yılları arasında Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneğinde Yönetim Kurulu Üyeliği.

HÜSAM (Hacettepe Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi) Danışma Kurulu üyeliği.(2014)

2004-2007 SAREM Üyeliği. (Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Araştırma Merkezi)

2005-2007 CEO-DAT Genelkurmay Başkanlığı Terörle Mücadele ve Mükemmelliyetçilik Merkezi Akademik Kurul üyeliği.