BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

Duyurular
Afganistan'da Taliban Yönetiminin Küresel ve Bölgesel Etkileri kongresi bildiri kitapçığı

Afganistan'da Taliban Yönetiminin Küresel ve Bölgesel Etkileri başlıklı kongre bildiri kitapçığına erişmek için buraya tıklayınız.