BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

Kongre Programı

TERÖRİZM VE RADİKALLEŞME İLE MÜCADELE KONGRESİ

“CUMHURİYETİN 100. YILINDA TÜRKİYE’DE TERÖRİZM VE TERÖRİZMLE MÜCADELE”

03-05 Mart 2023

 

AÇILIŞ OTURUMU: TÜRKİYE’DE TERÖRİZMİN VE TERÖRİZMLE MÜCADELENİN TARİHİ, ANA KAVRAMLAR

MODERATÖR: Prof.Dr. Yelda ONGUN

03 Mart 2023 Cuma

10.00-12.00

SAAT

AÇILIŞ KONUŞMALARI

KONUŞMACI(LAR)

10.00-10.15

Açılış Konuşması

Prof.Dr. Yelda ONGUN

10.15-10.30

Açılış Konuşması

Erol Başaran BURAL

10.30-11.00

Terörizm ve Terörizmle Mücadelede Kavramsal Çerçeve

Prof.Dr. Haldun YALÇINKAYA

11.00-11.30

Türkiye’de Terörizm ve Terörizmle Mücadeleye Tarihsel Bir Bakış

Doç.Dr. Nihat Ali ÖZCAN

11.30-12.00

Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesinde TSK’nın Rolü ve Önemi

Em.Korg. Mehmet DAYSAL

 

I.OTURUM: TÜRKİYE’DE ETNİK AYRILIKÇI / BÖLÜCÜ TERÖRİZM / AYAKLANMALAR

 MODERATÖR: Doç. Dr. Emre ÇITAK

03 Mart 2023 Cuma

13.00-14.40

SAAT

AÇILIŞ KONUŞMALARI

KONUŞMACI(LAR)

13.00-13.20

Türkiye’nin Etnik Terörizmle Mücadelesi: PKK Örneği

Dr.Öğr.Üyesi İskender KARAKAYA

13.20-13.40

Devlet Destekli Terörizm ve Vekil Aktör Olarak PKK Terör Örgütü

Dr.Öğr.Üyesi Ali GÖK

Dr.Öğr.Üyesi Çağla MAVRUK

13.40-14.00

Türkiye ve Fransa’nın Ayaklanmalara Karşı Koyma Yöntemleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz: Şeyh Said ve Büyük Dürzi Ayaklanması Örnekleri

Öğr.Üyesi Arman SERT

14.00-14.20

PKK’nın Ormanlık Alan Sabotajları ve Türkiye’nin Çevre Terörizmiyle Mücadele Politikalarının Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Emre ÇITAK

14.20-14.40

Bir Terörizm Metodolojisi Olarak İntihar Eylemleri ve Eylemcilerinin Psikolojisi: PKK Örneği

Öğr.Gör. Bora İYİAT

 

II. OTURUM: TÜRKİYE’DE DİNİ MOTİFLİ TERÖRİZM / YABANCI SAVAŞÇILAR

MODERATÖR: Prof. Dr. Halil AYDINALP

03 Mart 2023 Cuma

15.00-16.40

SAAT

BİLDİRİ BAŞLIĞI

YAZAR(LAR)

15.00-15.20

Türkiye’de Dini Radikalleşmeyle Mücadelenin Teorik ve Pratik Çerçevesi

Prof.Dr. Halil AYDINALP

15.20-15.40

Türkiye’de Radikal Selefi Terörizmle Mücadele: 20 Yılın Anatomisi

Prof.Dr. Serhat Ahmet ERKMEN

15.40-16.00

Türkiye’ye Yönelen DEAŞ Terör Örgütü Tehdidi: “Hilafet” Devleti Ordusundan Otonom Cihatçılara Dönüşen Yapı

Dr.Öğr.Üyesi Haydar KARAMAN

16.00-16.20

Din Motifli Terörizmin Önlenmesi Bağlamında Türkiye Cumhuriyeti’nde Laiklik İlkesinin Önemi

Dr.Öğr.Üyesi Seda DUNBAY

16.20-16.40

Türkiye’de Yabancı Savaşçılığın Tarihsel Dalgaları

Dr. Ahmet Yusuf ÖZDEMİR

 

III. OTURUM: TÜRKİYE’DE RADİKAL DEVRİMCİ TERÖRİZM / AŞIRI SAĞ

 MODERATÖR: Dr.Öğr.Üyesi Burak GÜNEŞ

04 Mart 2023 Cumartesi

10.00-11.20

SAAT

BİLDİRİ BAŞLIĞI

YAZAR(LAR)

10.00-10.20

Türkiye’de Radikal Sol Terörizmin Dünü ve Bugünü

Hatice VAROL

10.20-10.40

Türkiye'de Devrimci Hareketlerin Silahlı Propaganda yahut Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi

Oğuzcan ACAR

10.40-11.00

Terörle Paramiliter Mücadele: Anti-Komünizmden Kürt Meselesine Türk Aşırı-Sağının Terörist İmgesi

Dr.Tuncer BEYRİBEY

11.00-11.20

Türkiye’de Yaşanan Ekonomik Krizlerden Sonra Gerçekleşen Terör Hareketlerinin İncelenmesi: 1990- 1994 Yılları Örneği

Seyfican GÖRGÜLÜ

 

IV. OTURUM: TÜRKİYE’DE TERÖRİZMİ VE TERÖRİSTİ TANIMLAMAK: TANIM, LİTERATÜR, MEVZUAT 

MODERATÖR: Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin ARAS

04 Mart 2023 Cumartesi

12.30-14.10

SAAT

BİLDİRİ BAŞLIĞI

YAZAR(LAR)

12.30-12.50

Türkiye’de Geçmişten Günümüze Terörizm Çalışmaları ve Terörizm Literatürünün Evrimi

Dr. Ahmet Yiğitalp TULGA

12.50-13.10

Türkiye’de Terörizm Çalışmalarında Görülen Genel Sorunlar

Ömer ÇONA

13.10-13.30

Terörizmi Özneleri Üzerinden Anlamak:

Türkiye’nin 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu İçin Bir Tanım Önerisi

Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin ARAS

13.30-13.50

Avrupa Birliği Uyum Süreci Perspektifinden Türkiye’de Terörle Mücadele Mevzuatının Durumu

Dr.Volkan KOCAGÜL

13.50-14.10

Terörizmde Yükselen Tehditler ve Türkiye Örneği

Prof.Dr.Şaban KARDAŞ

Prof.Dr. Haldun YALÇINKAYA

Elif Merve DUMANKAYA

 

V. OTURUM: TERÖRİZM, PROPAGANDA, MEDYA ve DEZENFORMASYON 

MODERATÖR: Doç. Dr. Sezgin MERCAN

04 Mart 2023 Cumartesi

14.20-16.00

SAAT

BİLDİRİ BAŞLIĞI

YAZAR(LAR)

14.20-14.40

Türkiye Karşıtı Terör Örgütlerinin Söylemsel İnşası: Amerikan Basınında YPG Örneği

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Onur TETİK

14.40-15.00

Türkiye’nin Terörizmle Mücadelesinde Stratejik İletişimin Yalan Haber ve Dezenformasyona Karşı Koymadaki Rolü

Dr.Öğr.Üyesi Oğuzhan YANARIŞIK

15.00-15.20

Dönüşen Güvenlik Paradigmasında Hibrit Tehditler, Dirençlilik, Dezenformasyon ve Türkiye’nin Dezenformasyonla Mücadelesi

Dr. Hatice SÜRURİ

15.20-15.40

Terör Örgütü DAEŞ’in Türkiye’de Düzenlediği Saldırıların Nebe Dergisinde Yansımaları  

Büşra İÇEN

15.40-16.00

Terör ve Anlatı: PKK’nın Ölen Terörist Hikayeleri

Doç. Dr. Ahmet GÜVEN

Zafer YILMAZ

 

VI. OTURUM: TERÖRİZM VE TOPLUMSAL CİNSİYET

MODERATÖR: Doç. Dr. Engin AVCI

04 Mart 2023 Cumartesi

16.20-17.40

SAAT

BİLDİRİ BAŞLIĞI

YAZAR(LAR)

16.20-16.40

Terörizm, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın: Türkiye Örneği

Doç. Dr. Fatma Anıl ÖZTOP

16.40-17.00

PKK Terör Örgütünde Kadın Kimliğinin Şiddet Yoluyla Yeniden

İnşası ve Kadınlara Yüklenen Rol ve İşlevler

Dr. Merve ÖNENLİ GÜVEN

17.00-17.20

PKK Terör Örgütünde Faaliyet Göstermiş Kadın Teröristler Üzerine Nitel Bir Araştırma

Doç.Dr. Engin AVCI

Doç.Dr. Naci AKDEMİR

Öğ.Üyesi Arman SERT

17.20-17.40

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Sorgulamaların Terörizm Çalışmalarına Entegrasyonu: Türkiye'deki Çalışmalara Bir Bakış

 

Seda ÇOLAKOĞLU

 

VII. OTURUM: TERÖRİZMLE MÜCADELEDE İSTİHBARAT

 MODERATÖR: Prof. Dr. Kadir Murat ALTINTAŞ

05 Mart 2023 Pazar 

10.00-11.20

SAAT

BİLDİRİ BAŞLIĞI

YAZAR(LAR)

10.00-10.20

Radikalleşmenin Önlenmesinde İstihbaratın Rolü: PKK Örneği

Doç.Dr. Merve Seren YEŞİLTAŞ

10.20-10.40

Türkiye’nin Terörizmle Mücadelesinde İstihbarat Seviyelerinin Uygulama Alanları

Dr. Kazım Murat ÖZKAN

10.40-11.00

Terörle Mücadele Kapsamında Teolojik İstihbaratın Stratejik Önemi: Türk Hizbullahı Terör Örgütü Örneği

Prof.Dr. Kadir Murat ALTINTAŞ

11.00-11.20

Nükleer Terörizmin Kilit Taşı Yasa Dışı Nükleer Madde Kaçakçılığında Türkiye’nin “Geçiş Ülke” Niteliği

Tümer DEMİR

 

VIII. OTURUM: TERÖRİZMLE MÜCADELEDE ÖRNEK OLAY İNCELEMELERİ

MODERATÖR: Doç. Dr. Buğra SARI 

05 Mart 2023 Pazar 

12.30-13.50

SAAT

BİLDİRİ BAŞLIĞI

YAZAR(LAR)

12.30-12.50

Terörle Mücadele Kapsamında Radikalleşmenin Önlenmesinde Kolluğun Rolü ve Önemi: Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Örneği

Doç. Dr. Buğra SARI

Dr. Öğr. Üyesi Yakup ŞAHİN

12.50-13.10

Türkiye’de Çatışma Dönemi Ekonomilerinin Terör ve Terörle Mücadeleye Etkisi: Lice ve Şemdinli Örnekleri

Dr.Öğr.Üyesi Başar BAYSAL

13.10-13.30

Dini Motifli Radikal Yapılanmalara Yönelik Önleyici İstihbarat Faaliyetleri: Esertepe-Yayla Mahallesi Hattında Profil Çalışması

İsmail Çağlayan ÇELİK

13.30-13.50

Hoybun İttifakının İç Yüzünün Oyun Teorisinde Analizi

Şeyda ÖCAL ARSLAN

 

IX. OTURUM: TERÖRİZMLE MÜCADELEDE TEKNOLOJİ VE YÖNTEM

MODERATÖR: Doç. Dr. Haluk KARADAĞ

05 Mart 2023 Pazar 

14.00-15.20

SAAT

BİLDİRİ BAŞLIĞI

YAZAR(LAR)

14.00-14.20

Teknolojinin Terörle Mücadele Üzerindeki Etkileri: PKK/KCK Örneği

Öğr. Görevlisi Tolga ÖKTEN

14.20-14.40

Terörizmle Mücadelede Silahlı İnsansız Hava Araçlarının Rolü: Türkiye Örneği

Doç. Dr. Haluk KARADAĞ

14.40-15.00

Türkiye’nin Terörizm ve Biyoterörizmle Mücadelesi: Salgın Hastalıkların Oluşturduğu Tehditler

Semanur BİLGİÇ ÇİFTÇİ

15.00-15.20

Türkiye’de Teröristle Mücadelede Caydırıcı Yöntemler ve Mantık-Caydırıcılık İkilemi

Ömer Furkan DEMİRCİ

 

X. OTURUM: TÜRKİYE’NİN TERÖRİZMLE MÜCADELESİNDE SINIR ÖTESİ OPERASYONLAR

 MODERATÖR: Dr. Öğr. Üyesi Cihan DİZDAROĞLU

05 Mart 2023 Pazar 

15.40-17.20

SAAT

BİLDİRİ BAŞLIĞI

YAZAR(LAR)

15.40-16.00

Türkiye’nin Sınır Ötesi Terörle Mücadele Operasyonları fait accompli “İşgal” midir?

Dr. Hasan YÜKSELEN

16.00-16.20

Türkiye’nin Sınır Ötesi Harekâtları ve PKK’nın Propaganda Stratejisinin Dönüşümü: Süreklilikler ve Farklılıklar

Çağatay BALCI

Ferit MALKARA

16.20-16.40

Türkiye’nin Terörle Mücadele Kapsamında Yürüttüğü Sınır Ötesi Operasyonların Güvenlik Konsepti Üzerindeki Yeri ve Önemi: Pençe Kilit Operasyonları Örneği

Ayyüce ERVA YALÇIN

16.40-17.00

Terörle Mücadelede Sınır Ötesi Operasyonların Türk Dış Politikasına Yansımaları

Melike TOPUZ

17.00-17.20

Allah’ın Partisinden Şeytanın Partisine: Suriye İç Savaşı Bağlamında Hizbullah-Türkiye İlişkileri (2010-2020)

Dr.Öğr.Üyesi Nail ELHAN

 

 

NOT:

1. Katılımcıların sunum için kendilerine ayrılan süreye riayet etmeleri önem arz etmektedir.

2. Katılımcıların oturum başlamadan en az 15 dakika önce online olarak hazır bulunmaları gerekmektedir.

3. Katılımcılar kongreyle ilgili acil durumlar için Göktuğ TURGAY’a (+90 531 370 00 48) veya Hatice VAROL’a (+90 531 621 37 73) erişebilirler.

4. Zoom toplantısına ilişkin bağlantı ve şifreler aşağıdadır.

 

Konu: TERÖRİZM VE RADİKALLEŞME İLE MÜCADELE KONGRESİ

Saat: 3 Mart 2023 10:00 ÖÖ İstanbul

Zoom Toplantısına Katılın

https://us02web.zoom.us/j/85129880432?pwd=RHFxR0hNTzNnbHo3cUJjV283K0pnZz09

Toplantı Kimliği: 851 2988 0432

Parola: 193006

 

Konu: TERÖRİZM VE RADİKALLEŞME İLE MÜCADELE KONGRESİ

Saat: 4 Mart 2023 10:00 ÖÖ İstanbul

Zoom Toplantısına Katılın

https://us02web.zoom.us/j/86470818507?pwd=eUJDVVhsZEZwaVEzUTZyZHlScTZKUT09

Toplantı Kimliği: 864 7081 8507

Parola: 591695

 

Konu: TERÖRİZM VE RADİKALLEŞME İLE MÜCADELE KONGRESİ

Saat: 5 Mart 2023 10:00 ÖÖ İstanbul

Zoom Toplantısına Katılın

https://us02web.zoom.us/j/82739534193?pwd=dXJoNEgvYWkzV3UreGt0VjJFMFAvUT09

Toplantı Kimliği: 827 3953 4193

Parola: 587198