BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

Tanıtım

Merkezin Amacı

Merkezin amacı, Türkiye'nin milli güvenliğini etkileyen küresel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri izlemek, incelemek, değerlendirmek ve sonuçlarını ilgili kurum, makam ve kişilerle paylaşmak maksadıyla, bilimsel araştırma ve toplantılar yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, değerlendirmek, görüş ve önerileri ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmaktır.

Merkezin Faaliyet Alanları

  • Yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı bilimsel yayınlardan ve açık haber kaynaklarından elde edilen bilgilerin analiz ve değerlendirilmelerini yapmak; üretilen bilgileri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınlarla ilgililere ve kamuoyuna aktarmak, ders materyallerinin güncelleştirilmesi ve benzeri amaçlar için kullanıma açmak; stratejik araştırmalar arşivinin geliştirilmesini sağlamak,

  • İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak proje gerçekleştirme ve ortak araştırma olanaklarını sağlamak,

  • Öncelikle İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Hukuk Fakültesi olmak üzere Üniversitenin diğer akademik birimleri ile disiplinler arası projeleri geliştirmek ve bu alanda yapılacak çalışmaları özendirmek,

  • Talepte bulunan kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek,

  • Rektörün talep edeceği konularda çalışmalar yapmak.