BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

Kongre Bildiri Kitabı

Terörizm ve Radikalleşme ile Mücadele Kongresi Bildiri Metin Kitabı yayımlanmıştır. Kitabı indirmek için lütfen tıklayınız