BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Yelda Hatice ONGUN (Müdür)

Prof. Dr. Uğur GÜNGÖR (Yönetim Kurulu Üyesi)

Doç. Dr. Kıvılcım Romya BİLGİN (Yönetim Kurulu Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Haluk KARADAĞ (Yönetim Kurulu Üyesi)

Dr. Ahmet Zeki BULUNÇ (Yönetim Kurulu Üyesi)