BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

Faaliyetler

31 Mayıs 2024        "16. Uluslararası İstanbul Güvenlik Konferansı-2024"

02 Mayıs 2024        "50'nci Yılında Kıbrıs Barış Harekatı ve Sonuçları" (Panel)

29 Nisan 2024         "Kara Savaşlarının Yıldönümünde Atatürk ve Çanakkale" (Konferans)

25 Nisan 2024         "Nereye Gidiyoruz? Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü" (Panel)

13 Mart 2024           "Türkiye Vizyonu ve Yeni Yüzyılda Türk Dış Politikası" (Konferans)s

26 Şubat 2024         "Jeostratejik Ortamda Afrika'nın Geleceği" (Panel)

13-15 Aralık 2023     "6th Ankara Security Workshop 2023"

12 Aralık 2023          "Karar Alıcıların Bakışından Türkiye-AB İlişkilerindeki Dönüşüm ve Suriye Krizi" (Panel)

27-28 Mayıs 2023     "İstihbarat Çalışmaları: Teorisi, Pratiği ve Örgütleri (Sertifikalı Program)

10 Mayıs 2023            Webinar: "Reconstruction Of Turkish-Israeli Relatıons: is it Sustainable?"

23-25 Nisan 2023      "15. Uluslararası İstanbul Güvenlik Konferansı"

14 Nisan 2023            "Rusya-Ukrayna Savaşının Bölgesel ve Küresel Güvenliğe Etkileri" (Panel)

02 Nisan 2023            "Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü Sertifika Programı"

25-26 Mart 2023          "Büyük Oyun: Geleceğe Dönüş Küresel Güçler ve Güvenlik Stratejileri (Sertifikalı Program)

03-05 Mart 2023         "Terörizm ve Radikalleşme ile Mücadele Kongresi"

24 Ocak 2023             "Challenges in Asia-Pacific and China-US Competition" (Konferans)            

10 Aralık 2022-            "VIII. Diplomat Okulu" Sertifika Programı

05 Şubat 2023 

04 Kasım 2022             "Küresel Gündem" (Panel)

05-07 Ekim2022           ISC Workshop-2022 "?Rising Tides İn International Reations?   

25-26 Mayıs 2022        "Uluslararası İstanbul Güvenlik Konferansı-2022"

07-08 Mayıs 2022         "Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü"  (Sertifika Programı)

23 Mart 2022                 "Son Gelişmeler Işığında Dünya ve Türkiye Ekonomisi Üzerine Değerlendirmeler" (Konferans)

02 Mart 2022                 "Uluslararası Güvenlik ve Ukrayna Krizi" (Konferans)

23 Şubat 2022               "Jeopolitik Perspektiften Rusya-Ukrayna Krizi" (Konferans)

22-23 Ocak 2022           "Afganistan'da Taliban Yönetiminin Küresel ve Bölgesel Etkileri" (Ulusal Kongre)

13 Ocak 2022                "Türkiye Ekonomisi: Quo Vadis?" (Panel)

16 Aralık 2021                "ABD, AB ve Fransa'nın Doğu Akdeniz Politikalarının  Erkileri ve Yansımaları" (Panel)     

09 Aralık 2021                "Büyükelçilerin Gözünden Türk Dış Politikası" (Panel)

25 Kasım 2021               "Çevre Sorunları ve Uluslararası Siyaset: Politikalar, Aktörler ve Çıkarlar" (Konferans)

22-23 Kasım 2021          "Where is the World Heading To?" (ISC Workshop 2021)

11 Kasım 2021                "Güvenlik Boyutunda Türkiye'nin Düzensiz Göç Sorunu" (Panel)

     14 Ekim 2021                  "Taliban Yönetiminde Afganistan'ın Geleceği ve Bölgesel Gelişmeler" (Panel)

01-02 Temmuz 2021        "Uluslararası İstanbul Güvenlik Konferansı"

30 Haziran 2021              "15 Temmuz: Tarihsel, Hukuki ve Ekonomi Politik Boyutlarıyla" (Panel)

28 Haziran 2021              "15 Temmuz ve Sonrasında Türkiye" (Konferas)

10 Haziran 2021               "Ekonomi ve Gelecek" (Konferas)

25 Mayıs 2021                  "Dış Politikada Hasar Tespiti ve Yeni Vizyon" (Konferas)

21 Mayıs 2021                  "Doğu Akdeniz Enerji Jeopolitiği ve Türkiye" (Konferas)

29 Nisan 2021                  "ABD-Çin Rekabeti" (Panel)

09 Nisan 2021                  "Kimler Yeni Partilere Yöneliyor? İşler Analizi ve Switch Mülakatlari İle

                                          Seçmen Kümelenmesine  Yeni Yaklaşim (Konfernas)      

25 Mart 2021                    "Uluslararası Sistemin Geleceğinde Yapay Zeka" (Panel)

23 Mart 2021                    "Duvarsız Üniversite: Bölgesel kalkınmanın Lokomatifi" (Konferans)

06-13-20-27 2021             "Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü Sertifika Programı"

25 Şubat 2021                  "Deniz Jeopolitiğinde Türk-Yunan İlişkileri (Panel)

21 Ocak 2021                    "Doğu Asya Denkleminde ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya ve Güney Kore" (Panel)

17 Aralık 2020                   "Normatif İkilemlerle Avrupa Birliği" (Panel)

19 Kasım 2020                 "Uluslararası Sistem, Dış Politika, Diplomasi: Yeni Yönelimler" (Panel)

22 Ekim 2020                    "Azerbaycan-Ermenistan: Son Gelişmeler" (Panel)

24 Eylül 2020                    "Doğu Akdeniz'deki Son Gelişmeler" (Panel)

27 Şubat 2020                  "Dünyadaki Güncel Gelişmeler" (Panel)

19 Aralık 2019                  "Türkiye-Batı İlişkileri Nereye Gidiyor?" (Panel)

17-20 Kasım 2019             "EAST MED and a WORLD in TURMOIL" (ISC, Workshop) 

14 Kasım 2019                  "Yeni Medya ve Strateji" (Panel)

07 Kasım 2019                   "Kurtuluştan  Kuruluşa: 100. Yılında 1919" (Panel) 

30 Ekim 2019                     "Suriye Özelinde Türkiye-ABD-Rusya-İran İlişkileri" (Panel)

09 Ekim 2019                     "2020'ye Doğru Değişen Uluslararası Sistem" (Panel)

28-30 Nisan 2019              Uluslararası İstanbul Güvenlik Konferansı"

18 Nisan 2019                   "Türkiye - Orta Asya Türk Devletleri İlişkileri" (Panel)

21 Mart 2019                     "Avrupa Birliği'nin İç Sorunları ve Geleceği" (Panel)

23 Şubat- 02,09                "Barış ve Anlaşmazlıktın Çözümü Sertifika Programı"    

16 Mart 2019                          

21 Şubat 2019                 "Türkiye - Suriye İlişkileri" (Panel)