BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

Duyurular
İngiltere Nefret Suçları, Hak ve Özgürlükler 2021 Yılı Değerlendirme Raporu

İngiltere Nefret Suçları, Hak ve Özgürlükler Değerlendirmesini içeren bu çalışma, Birleşik Krallık’ta yaşayan Müslümanlara ve Türklere yönelik 2021 yılında gerçekleşen nefret suçları, hak ihlalleri ve saldırılar ile hak ve özgürlüklerin gelişiminin tespitine yönelik bir odağa sahiptir. Bu çalışma aracılığıyla Birleşik Krallık’taki nefret suçları, hak ve özgürlüklere ilişkin bir tablo sunulmasının yanı sıra, toplumsal uzlaşı ve bütünleşmenin önündeki en büyük engel olarak görülebilecek ayrımcılık ve ayrımcılık kapsamında yer alan İslamofobi’ye ilişkin farkındalık yaratarak, ayrımcılık ve İslamofobiyle mücadele için bilimsel bir zemin oluşturmak amaçlanmıştır. 

Rapora buradan ulaşabilirsiniz.

 

This study, which includes the United Kingdom (UK) Hate Crimes, Rights, and Freedoms Assessment, focuses on identifying hate crimes, rights violations, and attacks that occurred in 2021 against Muslims and Turks living in the UK as the development of rights and freedoms. This study aimed to create a scientific basis for combating discrimination and Islamophobia by raising awareness about discrimination, which can be seen as the biggest obstacle to social reconciliation and integration, and Islamophobia, which is within the scope of discrimination, in addition, to present a picture of hate crimes, rights, and freedoms in the UK.

You can access the report here.